คลิบเด่นโดนใจ » สารคดี “ครูหลังเขา” โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สารคดี “ครูหลังเขา” โรงเรียนบ้านสว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

27 May 2565
1386   0

เรื่องราวของความเสียสละของครูบนดอยกลุ่มหนึ่ง ที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อน พัฒนาการศึกษาไทยบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร พวกเขาเหล่านี้ทำหน้าที่มากกว่าการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน…ครูหลังเขา มุมมองของการบริหาร น้ำในโรงเรียนพื้นี่พิเศษ