โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นธุรกันดาร » ครู 1 คน กับนักเรียนบนพื้นที่สูง ใช้ ว PA อย่างไรให้ครูไทยเท่าเทียม

ครู 1 คน กับนักเรียนบนพื้นที่สูง ใช้ ว PA อย่างไรให้ครูไทยเท่าเทียม

6 June 2565
1251   0

การที่เราทำเพื่อเด็กจริง ๆ วัดผลที่เด็กจริง ๆ จะเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อเด็ก ๆ สุดท้ายสิ่งนั้นก็จะให้คุณค่ากับเราซึ่งเป็นครูด้วย . ว PA คือผลพลอยได้จากการที่เราทำงานให้เด็ก บริบทโรงเรียนที่ผมอยู่ไม่เหมือนกับโรงเรียนข้างล่าง ถ้ามีกรอบวัดที่เหมือนกันทุกคน ให้โอกาสครูที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้ทำ ได้จัดการศึกษาให้กับเด็กตามบริบทจริง วัดผลจากห้องเรียนจริง ผมคิดว่าทุกคนก็ทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ศุภฉันท์ ธนะปัด ครูโรงเรียนบ้านสว้า จ.น่าน (ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวะ)